Főoldal » Archív » Brutális bántalmazással ért véget a bál Besenyőtelken

 

Vádat emelt a Heves Megyei Főügyész­ség három bese­nyő­tel­ki lakos­sal szem­ben, mert egy éjsza­ká­ba nyúló tánc­mu­lat­ság végén meg­tá­mad­tak három vét­len ven­dé­get, akik­nek üté­sek­kel, rúgá­sok­kal, vala­mint egy elekt­ro­mos sok­ko­ló­val, és egy golf­ütő­vel külön­bö­ző súlyos­sá­gú - rész­ben élet­ve­szé­lyes - sérü­lé­se­ket okoztak. 

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye