Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Kilenc ittas vezetőt állítanak bíróság elé- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ma kilenc sze­mélyt állít bíró­ság elé, aki az elmúlt két hét­ben ittas álla­pot­ban vezet­ték gépjárműveiket.

Az elkö­ve­tők mind­egyi­ke a ceg­lé­di járás terü­le­tén (Alber­tirs­án, Ceg­lé­den és Cse­mőn) 2020. októ­ber 22. és októ­ber 31. közöt­ti tíz nap­ban vezet­te ittas álla­pot­ban az autó­ját. Egy eset­ben az elkö­ve­tő még továb­bi három utast is szállított.

Az elkö­ve­tők lég­al­ko­hol szint­je 0,33 mg/l és 0,85 mg/l érté­kek között moz­gott, azon­ban a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok alap­ján 0,25 mg/l fölöt­ti érték ese­tén maga­tar­tá­suk bűn­cse­lek­mény­nek minősül.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság mind a kilenc ügy­ben néhány nap alatt befe­jez­te a nyomozást.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon, gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé az elkö­ve­tő­ket ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.