Főoldal » Hírek » Színházi kellékek - dr. Gyugyi Csilla főügyész gyűjteménye
A min­ket körül­ve­vő tár­gyak tör­té­ne­te­ket mon­da­nak el, érzé­se­ket kel­te­nek ben­nünk és meg­ha­tá­roz­zák környezetünket.
 
A szín­ház világ­nap­ján dr. Gyugyi Csil­la, a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség főügyé­sze mesél külön­le­ges gyűjteményéről.