Főoldal » Archív » Tűzifával csaptak be idős embereket Cegléden

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé két Bor­sod megyei fér­fit, akik tűzi­fá­val csap­tak be idős embe­re­ket Cegléden.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye