Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra nagy sike­rű emlék­ér­mét bocsá­tott ki. De hogyan is készül egy ilyen érme? Kol­lé­gá­ink vide­ó­ja...

2021. június 17., 10:26

A 150 éves évfordulóra szervezett nemzetközi konferencia a magyar legfőbb ügyész nyitó előadásával kezdődött.

2021. június 16., 8:35

Az ügyészség megalakulásának 150 éves évfordulójára rendezett konferenciát Áder János köztársasági elnök is megtisztelte.

2021. június 15., 8:44

További hírek

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat...

2021. június 21., 8:39

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint a...

2021. június 21., 8:36

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a nem jog­erő­sen 20 év...

2021. június 21., 8:34

Külön­le­ges jog­rend ide­jén elkö­ve­tett rém­hír­ter­jesz­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki 2020. novem­ber...

2021. június 21., 8:32

Összes hír