Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Feb­ru­ár 22: az áldo­za­tok világ­nap­ja. Áldo­za­tok nin­cse­nek elkö­ve­tők nél­kül. 2020. júli­us 1-től pedig azok is bűn­cse­lek­ményt való­sí­ta­nak meg, akik...

2021. február 22., 8:43

Dr. Polt Péter a beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség – a tör­vé­nyek iránt elkö­te­le­zet­ten, magas szín­vo­na­lon dol­goz­va – elis­me­rés­re...

2021. február 16., 20:35

A Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um szer­ve­zé­sé­ben rend­őrök, ügyé­szek és bírók közös, az ember­ke­res­ke­de­lem­ről szóló kép­zé­se­ken vesz­nek részt. A...

2021. február 16., 8:49

További hírek

A Tapolcai Járási Ügyészség letartóztatását indítványozta annak a hajléktalan férfinak, aki a gyanú szerint többször megöléssel fenyegette az édesanyját és így szerzett tőle...

2021. március 1., 14:33

A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a bíróság elrendelte egy magyar és két tunéziai férfi letartóztatását.

2021. március 1., 12:58

A Szombathelyi Járásbíróság a vádlottat két év hat hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte.

2021. március 1., 11:28

Összes hír