Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Tíz­ez­rek szur­kol­nak bol­dog han­gu­lat­ban a lelá­tó­kon, ünnep­lik ked­venc csa­pa­ta­ik sike­re­it, öltik maguk­ra meze­i­ket, ének­lik indu­ló­i­kat… Azon­ban...

2022. november 25., 8:32

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész adta át a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség új, modern és ener­gia­ha­té­kony épü­le­tét. A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség eddig a...

2022. november 24., 11:04

A Büntetőeljárási Törvénykönyv november 15-ei módosítása alapján egyes kiemelt bűncselekményeket érintő feljelentést elutasító, eljárást megszüntető határozattal szemben...

2022. november 21., 8:49

További hírek

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 40 éves Nóg­rád megyei nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2022...

2022. november 25., 9:36

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű 34 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal, a...

2022. november 25., 9:29

Összes hír