Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Emberkereskedelem – vészjósló szó, amiről azt gondoljuk, hogy legfeljebb a filmekben találkozunk vele. Pedig sajnos sokaknak a mindennapjaikat jelenti.

2022. október 4., 8:42

A média és a kommunikáció olyan terület, ami hihetetlen sebességgel változik - míg az igazságügy lassabban módosuló szabályokra, évszázados hagyományokra épül. A szóvivőiknek így...

2022. október 3., 8:30

A Kiskőrösi Járási Ügyészség elhelyezésére szolgáló új épületrészt szeptember 15-én dr. Polt Péter legfőbb ügyész adta át.

2022. szeptember 27., 9:41

További hírek

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a nő és a négy férfi bün­te­té­sét. A jog­erős...

2022. október 7., 10:26

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást az...

2022. október 7., 10:21

A tet­ten­érést köve­tő három napon belül bíró­ság elé állí­tott a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pé­szés­sel...

2022. október 7., 8:44

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron, itta­san, egy újbu­dai ben­zin­kút kira­kat­üve­gén keresz­tül...

2022. október 7., 8:40

Összes hír