Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Nagy érdeklődés fogadta Polt Péter azon felvetését, hogy az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében  - ha az Európai Unió azt szükségesnek látja -...

2022. május 23., 8:15

Az ittas járművezetés akkor bűncselekmény, ha gépi meghajtású járművet vezet az elkövető, úgy, hogy a véralkohol-koncentrációja meghaladja a 0,5 g/l-ot (0,25 mg/l...

2022. május 18., 8:30

100. születésnapja alkalmából nagy szeretettel köszöntötték Dr. Frischmann Edgár nyugalmazott főügyészségi ügyészt kollégái a Pest Megyei Főügyészségen.

2022. május 17., 9:05

További hírek

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 33 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hóna­po­kon...

2022. május 23., 9:44

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három éven keresz­tül enge­dély nél­kül gyűj­tött és tárolt hul­la­dé­kot egy megye­be­li...

2022. május 23., 9:02

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik...

2022. május 23., 8:50

A vád sze­rint egy 46 éves férfi drog­gal keres­ke­dett Buda­pes­ten, amely­ben édes­ap­ja is köz­re­mű­kö­dött. Elfo­gá­suk­kor jelen­tős mennyi­sé­gű...

2022. május 23., 8:44

Összes hír