Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Folyé­ko­nyan jogá­szul - a szank­ci­ók. Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán...

2021. április 20., 9:57

A Nép­sza­va és egyes más médi­u­mok valót­lan állí­tá­sá­val ellen­tét­ben, dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem sér­tett jogot, ami­kor 2019-ben jog­or­vos­la­ti...

2021. április 16., 8:36

A cél a nyomozások és vádemelések hatékonyságának biztosítása, az együttműködés és az információcsere kereteinek rögzítésével.

2021. április 9., 11:00

További hírek

Fegy­ver­rel akart bosszút állni egy bala­ton­fü­re­di bár biz­ton­sá­gi őrein az a 32 éves férfi, aki ellen ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és más...

2021. április 20., 10:29

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 13 éves fia­tal­ko­rú ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt. A vád­irat sze­rint a vád­lott...

2021. április 20., 10:26

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki a vád szerint  a nyílt utcán járókelőkre támadt. 

2021. április 20., 10:19

A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki postásként több pénzküldeményt is magának tartott meg.

2021. április 20., 10:14

Összes hír