Főoldal » Hírek

Kiemelt hírek

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy...

2021. május 4., 8:31

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú...

2021. április 27., 8:38

Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet...

2021. április 20., 9:57

További hírek

A most elfogott rabló bűntársa ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség még 2021 januárjában emelt vádat. 

2021. május 10., 17:06

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 28 éves péter­vá­sá­rai fér­fi­nek a...

2021. május 10., 15:54

Jogerősen négy év börtönbüntetést kapott a sértettet állon ütő vádlott. A sértett az ütés miatt hátra esett, a fejét beverte és elhunyt.

2021. május 10., 11:25

A Makói Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki a vád szerint több más bűncselekmény mellett életveszélyesen megfenyegette a háziorvosát.

2021. május 10., 10:12

Összes hír